ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
10 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน