ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 48 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 44 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 42 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 42 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 38 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 38 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 34 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 32 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนหนองอียอวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 28 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 24 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 22 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 22 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 18 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 12 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 12 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 10 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 8 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 8 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 6 เข้าร่วม 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน