ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนหนองอียอวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
10 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
11 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน