ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
11 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน