ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 30 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน