ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
4 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
5 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
6 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน