ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.16 ทอง 4  
5 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.32 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.31 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.98 ทอง 8  
9 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.99 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.99 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน