ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 56 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 55 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 54 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 53 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนพญารามวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 52 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
18 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน