ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนมหิธรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
21 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน