ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน