ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนพญารามวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน