ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังข่าพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.1 ทอง 4  
5 โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.9 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนมหิธรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.1 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน