ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.5 ทอง 7  
9 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.5 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.5 ทอง 12  
14 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.5 ทอง 12  
15 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.5 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.5 ทอง 17  
19 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
21 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
22 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน