ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหิธรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.97 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.96 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.97 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.97 ทอง 7  
8 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.65 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน