ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพญารามวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.01 ทอง 5  
6 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.68 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.34 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.34 เงิน 11  
12 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน