ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 45 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 45 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน