ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน