ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังข่าพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
13 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
14 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
15 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
16 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน