ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนมหิธรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 6  
9 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 6  
10 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
11 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
12 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน