ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนมหิธรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน