ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
16 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
17 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
18 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน