ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.6 ทอง 6  
8 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.2 เงิน 9  
10 โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.6 เงิน 10  
11 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68.8 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวังข่าพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน