ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74 เงิน 7  
9 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนพญารามวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน