ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
6 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนพญารามวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
25 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน