ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 49 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 49 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 47 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 41 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 31 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 30 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 24 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 22 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 21 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 20 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 19 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 19 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนพญารามวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 18 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 17 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 13 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 12 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 11 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 11 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 9 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 9 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
27 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน