ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพญารามวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
10 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
11 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
12 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน