ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.99 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.65 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน