ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหิธรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนพญารามวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน