ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด กลุ่มแข่งขัน คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) สพม.33 โซน 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) สพม.33 โซน 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) สพม.33 โซน 3 81 ทอง ชนะเลิศ  
4 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) สพม.33 โซน 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน