ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 670
ที่ โรงเรียน สังกัด กลุ่มแข่งขัน คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) สพม.33 โซน 1 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) สพม.33 โซน 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) สพม.33 โซน 3 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) สพม.33 โซน 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) สพม.33 โซน 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน