ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 306
ที่ โรงเรียน สังกัด กลุ่มแข่งขัน คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) สพม.33 โซน 1 93.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) สพม.33 โซน 2 91.50 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) สพม.33 โซน 3 88.50 ทอง ชนะเลิศ  
4 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) สพม.33 โซน 1 - -  
5 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) สพม.33 โซน 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน