หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนดอนมัน 12 21 14
2 007 โรงเรียนท่าลาด 27 61 41
3 010 โรงเรียนบ้านประสุข 16 36 23
4 011 โรงเรียนบ้านละโว้ 3 5 4
5 012 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 37 54 40
6 013 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 12 15 13
7 014 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 14 18 15
8 009 โรงเรียนบ้านโนนยอ 12 15 14
9 022 โรงเรียนราษฎร์สโมสร 0 0 0
10 026 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
11 025 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 31 48 41
12 018 โรงเรียนเพชรหนองขาม 31 58 44
13 001 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 28 57 28
14 004 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 91 341 168
15 008 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 40 105 59
16 016 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 51 139 78
17 017 โรงเรียนพิมายวิทยา 107 329 185
18 019 โรงเรียนภู่วิทยา 81 204 113
19 020 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 27 66 35
20 023 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 58 155 98
21 028 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 21 46 34
22 029 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 0 0 0
23 002 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 17 27 20
24 003 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 17 46 19
25 006 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 29 58 38
26 015 โรงเรียนประทาย 74 254 114
27 024 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 35 72 42
28 027 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 23 43 35
29 021 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 52 113 79
รวม 946 2386 1394
3780

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]