หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพิมายวิทยา 107 64 61.54% 20 19.23% 9 8.65% 11 10.58% 104
2 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 91 53 60.92% 18 20.69% 9 10.34% 7 8.05% 87
3 โรงเรียนภู่วิทยา 81 35 44.3% 25 31.65% 10 12.66% 9 11.39% 79
4 โรงเรียนประทาย 74 26 41.27% 12 19.05% 15 23.81% 10 15.87% 63
5 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 58 22 42.31% 12 23.08% 9 17.31% 9 17.31% 52
6 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 40 18 46.15% 7 17.95% 5 12.82% 9 23.08% 39
7 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 51 16 32% 12 24% 9 18% 13 26% 50
8 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 31 14 46.67% 8 26.67% 2 6.67% 6 20% 30
9 โรงเรียนเพชรหนองขาม 31 12 42.86% 8 28.57% 2 7.14% 6 21.43% 28
10 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 35 9 30% 8 26.67% 4 13.33% 9 30% 30
11 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 27 9 36% 5 20% 6 24% 5 20% 25
12 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 23 9 39.13% 3 13.04% 4 17.39% 7 30.43% 23
13 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 17 7 41.18% 4 23.53% 2 11.76% 4 23.53% 17
14 โรงเรียนท่าลาด 27 6 22.22% 9 33.33% 4 14.81% 8 29.63% 27
15 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 28 6 22.22% 5 18.52% 6 22.22% 10 37.04% 27
16 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 14 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
17 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 29 4 13.79% 10 34.48% 7 24.14% 8 27.59% 29
18 โรงเรียนบ้านประสุข 16 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 4 25% 16
19 โรงเรียนบ้านโนนยอ 12 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
20 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 37 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 6 46.15% 13
21 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 21 2 11.11% 4 22.22% 5 27.78% 7 38.89% 18
22 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 12 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
23 โรงเรียนดอนมัน 12 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
24 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 17 1 6.25% 3 18.75% 6 37.5% 6 37.5% 16
25 โรงเรียนบ้านละโว้ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
26 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 52 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]