หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนบ้านระเริง 11 22 17
2 007 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 21 46 30
3 003 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 20 44 23
4 002 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 45 99 58
5 024 โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม 2 6 2
6 011 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 105 327 146
7 017 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 31 78 51
8 020 โรงเรียนเสิงสาง 151 309 185
9 006 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 81 188 118
10 005 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 30 57 41
11 010 โรงเรียนบุญณดาวิทยา 0 0 0
12 021 โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 0 0 0
13 001 โรงเรียนครบุรี 77 187 108
14 009 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 33 68 46
15 012 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 30 56 38
16 014 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 26 67 44
17 015 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 0 0 0
18 016 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 0 0 0
19 018 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 40 77 52
20 019 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 11 17 11
21 022 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 20 36 29
22 004 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 18 40 22
23 013 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0
รวม 752 1724 1021
2745

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]