หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเสิงสาง 151 74 64.91% 22 19.3% 8 7.02% 10 8.77% 114
2 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 105 62 60.78% 20 19.61% 10 9.8% 10 9.8% 102
3 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 81 47 66.2% 12 16.9% 5 7.04% 7 9.86% 71
4 โรงเรียนครบุรี 77 36 51.43% 16 22.86% 5 7.14% 13 18.57% 70
5 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 45 19 47.5% 5 12.5% 11 27.5% 5 12.5% 40
6 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 40 16 40% 9 22.5% 4 10% 11 27.5% 40
7 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 33 12 46.15% 6 23.08% 4 15.38% 4 15.38% 26
8 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 31 11 35.48% 9 29.03% 4 12.9% 7 22.58% 31
9 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 21 8 42.11% 5 26.32% 3 15.79% 3 15.79% 19
10 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 18 8 44.44% 4 22.22% 4 22.22% 2 11.11% 18
11 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 26 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
12 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 30 7 26.92% 5 19.23% 4 15.38% 10 38.46% 26
13 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 20 7 38.89% 3 16.67% 5 27.78% 3 16.67% 18
14 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 30 6 22.22% 5 18.52% 9 33.33% 7 25.93% 27
15 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 20 3 18.75% 4 25% 6 37.5% 3 18.75% 16
16 โรงเรียนบ้านระเริง 11 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
17 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 11 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 6 54.55% 11
18 โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]