ปฏิทินกำหนดการจัดการแข่งขันประจำปี 2559 (จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29 กลุ่ม 6)
yes กำหนดการประชุมทีมงานศูนย์การแข่งขัน ==> 4 ต.ค. 59 
yes กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ/เตรียมงาน ==> 6 ต.ค. 59 
yes กำหนดวันประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ==> 12 ต.ค. 59 
yes กำหนดการแข่งขันระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ==> 13-14 ต.ค. 59 
 
enlightened กำหนดวันรับสมัคร ==> 19-30 ก.ย. 59 
enlightened เปิดระบบรับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 19 ก.ย. 59  
enlightened ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 30 ก.ย. 59  
enlightened ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เพิ่มเติม =>
6-10 ตุลาคม 2559  
enlightened ปิดระบบการแก้ไข เพิ่มเติม => 11 ตุลาคม 2559  
enlightened พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู =>
12 ตุลาคม 2559  
enlightened ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => 8 พฤศจิกายน 2559 
enlightened พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 9 พฤศจิกายน 2559 
enlightened ศูนย์แข่งขัน โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 10 พฤศจิกายน 2559
 
วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 12:47 น.